Хүний нөөцийн сургалт
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах тухай хуулийн сургалт
  ...
  2021-05-31 09:10:23 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н хуулийн сургалт
  ...
  2021-03-02 15:20:01 Дэлгэрэнгүй
 • Тоон гарын үсэг ашиглах заавар
  ...
  2021-02-03 16:21:45 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга
  ...
  2021-01-29 10:49:51 Дэлгэрэнгүй