Төвийн бүтэц

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 09 сарын 13-ны өдрийн "Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай" А/293 дугаар тушаалаар төвийн бүтцийг шинэчлэн баталсан. "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв" УТҮГ-ын бүтэц зохион байгуулалтын хувьд 3 хэлтэс, 1 тасагтай.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-04-05 өдөр 08:50:1 цаг