Хүний нөөцийн сургалт
 • ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТ
  ...
  2024-06-19 10:59:33 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний төрлүүд
  ...
  2024-06-19 10:57:25 Дэлгэрэнгүй
 • ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ, ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, ШҮҮХ БОЛОН ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА ХООРОНД МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ
  ...
  2024-06-19 10:52:39 Дэлгэрэнгүй
 • Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа аргачлал
  ...
  2024-06-19 10:47:15 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн албаны ёс зүй
  ...
  2023-12-27 17:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Авилгын эсрэг хууль
  ...
  2023-12-27 16:00:23 Дэлгэрэнгүй
 • "ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ ДУУТ ДОХИО"-оор ажиллах дадлага сургуулилт хийлээ.
  ...
  2023-06-08 16:25:31 Дэлгэрэнгүй
 • Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн сургалт
  ...
  2023-05-08 13:15:09 Дэлгэрэнгүй