Хүний нөөцийн сургалт
 • Төрийн албаны ёс зүй
  ...
  2023-12-27 17:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Авилгын эсрэг хууль
  ...
  2023-12-27 16:00:23 Дэлгэрэнгүй
 • "ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ ДУУТ ДОХИО"-оор ажиллах дадлага сургуулилт хийлээ.
  ...
  2023-06-08 16:25:31 Дэлгэрэнгүй
 • Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн сургалт
  ...
  2023-05-08 13:15:09 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н хуулийн хэрэглээ сургалт
  ...
  2023-04-25 09:30:49 Дэлгэрэнгүй
 • гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь сургалт
  ...
  2023-04-17 12:21:05 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн тухай хуулийн сургалт
  ...
  2023-04-03 11:00:55 Дэлгэрэнгүй
 • Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэглээ
  ...
  2023-03-20 11:40:05 Дэлгэрэнгүй