Тээврийн нэгдсэн удирдлага, автоматжуулалт, судалгааны хэлтэс

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлага, зохицуулалтын системийг боловсронгуй болгох
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийг боловсруулах, батлах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, гүйцэтгэлд шинжилгээ хийх
  • Суурь бүтэц эзэмшигч хоорондын хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалтын харилцан уялдааг хангах
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагатай холбоотой санал дүгнэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн суурь бүтэц эзэмшигчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
  • Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч төмөр замын байгууллагын нэгдсэн технологийн горим боловсруулах
  • Шинэ төмөр замын төсөл, хөтөлбөр болон техникийн баримт бичигт тусгах санал, дүгнэлт гаргах
  • Автоматжуулах системийг төмөр замын өргөн сүлжээнд нэвтрүүлэх судалгааны ажил зохион байгуулах
  • Төмөр замын тээврийн салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суурь судалгаа хийх
  • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм болон салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, сайжруулахад ажил дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хэлтсийн дарга

-

77244402

 

2

Зурмаг шинжилгээний ахлах  мэргэжилтэн Ж.Алимаа 77244406 alimaa@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Зурмаг загварчлал мэргэжилтэн

У.Басхүү

77244406

baskhuu@rtcc.mrtd.gov.mn

4

Ашиглалтын ажлын нормчлолын мэргэжилтэн

77244406

 

5

Тээврийн нэгдсэн удирдлагын ахлах мэргэжилтэн

Д.Өлзийсайхан

77244406

olziisaikhan@rtcc.mrtd.gov.mn

6

Сургалт, хамтын ажилллагаа хариуцсан мэрэгжилтэн

У.Уранчимэг

77244406

uranchimeg@rtcc.mrtd.gov.mn

7

Стастистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Амарзаяа

77244406

amarzaya@rtcc.mrtd.gov.mn

8

Технологи автоматжуулалт  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

77244406

 

9

Технологи нэвтэрүүлэлт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 

Т.Мейрамбек

77244406

meyrambek@rtcc.mrtd.gov.mn

10 Төслийн үнэлгээний мэргэжилтэн О.Оюунболд  77244406 oyunbold@rtcc.mrtd.gov.mn
11 Төслийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Д. Дарьсүрэн 77244406 darisuren@rtcc.mrtd.gov.mn
12 Цахим хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Баттөр 77244406 battur@rtcc.mrtd.gov.mn

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-12-11 өдөр 09:42:2 цаг