Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэглээний талаарх сургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт ажилтныг хамруулав.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2023-03-20 өдөр 11:40:0 цаг