Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
  ...
  2021-05-02 19:24:32 Дэлгэрэнгүй
 • Иргэн болон аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд нь Тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системээр төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ авах хүсэлтийг цахим системээр хүлээн авч байна
  ...
  2021-02-09 14:20:35 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
  ...
  2021-01-25 17:00:30 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛОЛ, ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ
  ...
  2021-01-25 16:00:58 Дэлгэрэнгүй
 • ЗҮТГҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ
  ...
  2021-01-25 15:11:09 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР
  ...
  2021-01-25 15:10:12 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ
  ...
  2021-01-25 15:00:30 Дэлгэрэнгүй
 • СУУРЬ БҮТЭЦ АШИГЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР
  ...
  2021-01-25 15:00:09 Дэлгэрэнгүй