Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан хэлэлцэх хуваарь
  ...
  2024-01-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах арга хэмжээний тухай
  ...
  2021-09-08 11:28:45 Дэлгэрэнгүй
 • Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах төлөвлөгөө
  ...
  2021-09-08 10:33:20 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ-ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  ...
  2021-06-02 12:41:36 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
  ...
  2021-03-03 08:00:01 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н төлөвлөгөө
  ...
  2021-02-22 17:00:09 Дэлгэрэнгүй
 • “УБТЗ” ХНН-ийн удирдлагуудтай хийсэн уулзалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
  ...
  2021-02-12 14:56:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн цахим шилжилтийн төлөвлөгөө
  ...
  2021-01-27 10:11:20 Дэлгэрэнгүй