Гэрчилгээжүүлэлт, хөдлөх бүрэлдэхүүн ашиглалт, бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох, сунгах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн мэдээллийн сан бүрдүүлж хөтлөх, төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, зүгшрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах
  • Төмөр замын тээврийн салбарын статистик мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, хадгалах, ашиглах, дүн шинжилгээ хийх
  • Үндэсний статистикийн хороо, Зам, тээврийн хөгжлийн яамыг салбарын статистик мэдээллээр хангах
  • Улсын хэмжээнд хөдлөх бүрэлдэхүүний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих
  • Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүн, чингэлэгт дугаар олгох, баталгаажуулах, мэдээллийн санд бүртгэх
  • Монгол Улсын сүлжээний хэмжээнд төмөр замын суурь бүтэц, салбар замыг бүртгэлжүүлэх
  • Төмөр замын тээврийн салбарт мөрдөх стандарт, техникийн зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Оюунбат

77244402

oyunbat@rtcc.mrtd.gov.mn

2

Ахлах мэргэжилтэн

Д.Бат-Оргил

77244406

batorgil@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Ахлах мэргэжилтэн

Р.Мягмарсүрэн

77244404

myagmarsuren@rtcc.mrtd.gov.mn

4

Мэргэжилтэн

Н.Номин

77244404

nomin@rtcc.mrtd.gov.mn

5

Мэргэжилтэн

Г.Баттөр

77244406

battur@rtcc.mrtd.gov.mn

6

Мэргэжилтэн

Т.Булгантамир

77244406

bulgantamir@rtcc.mrtd.gov.mn

7

Мэргэжилтэн

Б.Жавзандулам

77244406

javzandulam@rtcc.mrtd.gov.mn

8

Мэргэжилтэн

Б.Гэрэлтуяа

77244406

gereltuya@rtcc.mrtd.gov.mn

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-04-09 өдөр 11:41:0 цаг