Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл
Нэр Хавсралт
1 Ухаалаг сэлгээний ажлын системийн судалгааны хураангуй ҮЗЭХ
2 Галт тэрэгний хөдөлгөөний хяналтын системийн судалгааны хураангуй ҮЗЭХ
3 2020 оны элсэгч А.Буяннэмэхийн эрдэм шинжилгээний илтгэл ҮЗЭХ
4 2020 оны элсэгч Ц.Золбаатар эрдэм шинжилгээний илтгэл ҮЗЭХ
5 2020 оны элсэгч Ж.Ууганбаяр эрдэм шинжилгээний илтгэл ҮЗЭХ
6 2020 оны элсэгч Б.Сэргэлэнтуяа эрдэм шинжилгээний илтгэл ҮЗЭХ
7 2020 оны элсэгч Т.Мейрамбек эрдэм шинжилгээний илтгэл ҮЗЭХ
8 2020 оны элсэгч Д.Амарзаяа эрдэм шинжилгээний илтгэл ҮЗЭХ