Хүний нөөцийн сургалт
 • Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах заавар
  ...
  2021-11-02 09:45:11 Дэлгэрэнгүй
 • Авилгын тухай ойлголт
  Авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор албан хаагчдад сургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа....
  2021-09-13 14:20:11 Дэлгэрэнгүй
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль
  Байгууллагын нууцын тухай хуулийн талаар нийт албан хаагчдад сургалт мэдээллийн арга хэмжээг цахимаар зохион байгууллаа....
  2021-07-02 10:22:30 Дэлгэрэнгүй
 • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
  ...
  2021-06-07 13:00:49 Дэлгэрэнгүй
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах тухай хуулийн сургалт
  ...
  2021-05-31 09:10:23 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н хуулийн сургалт
  ...
  2021-03-02 15:20:01 Дэлгэрэнгүй
 • Тоон гарын үсэг ашиглах заавар
  ...
  2021-02-03 16:21:45 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга
  ...
  2021-01-29 10:49:51 Дэлгэрэнгүй