Ашиг сонирхлын зөрчил

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт ажилтнуудыг хамрууллаа 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-09-28 өдөр 10:50:0 цаг