ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Нэр Хавсаргасан файл
1 Эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /121-р тогтоол/ Татах
2 Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай /120-р тогтоол/ Татах
3 Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай /91-р тогтоол/ Татах
4 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай (Транзит Монгол) /183-р тогтоол/ Татах
5 Засгийн газрын албан даалгавар (Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай) /Дугаар 01/ Татах