Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Нэр Хавсралт
1 Худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдсан албан хаагчид ҮЗЭХ
2 Худалдан авах ажиллагааны тайлан ҮЗЭХ