Албан хаагчдын мэдээлэл
 • Албан хаагчдын утасны жагсаалт
  ...
  2021-03-29 10:17:23 Дэлгэрэнгүй
 • Албан хаагчдын тандалтын судалгаа
  Төвийн албан хаагчдаас ковид-19 цар тахлын тандалтын болон дархлаажуулалтын судалгааг авлаа....
  2021-03-02 11:06:03 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны боловсролын мэдээлэл
  ...
  2020-05-13 14:33:58 Дэлгэрэнгүй