Албан хаагчдын мэдээлэл
 • Албан хаагчдын мэдээлэл
  ...
  2023-11-17 10:52:39 Дэлгэрэнгүй
 • Урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэгийн тайлан 2022
  ...
  2023-04-25 16:33:01 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны мэдээлэл
  ...
  2023-04-14 14:50:13 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны мэдлэг шалгах тест
  Мэдлэг бататгах тестийн шалгалтыг нийт ажилтнаас авлаа....
  2022-12-12 17:00:01 Дэлгэрэнгүй
 • Албан хаагчдын утасны жагсаалт
  ...
  2022-09-08 15:10:29 Дэлгэрэнгүй
 • Жендэрт суурилсан харилцаа судалгаа
  "Жендэрт суурилсан харилцаа"сэдвээр судалгааны асуулгыг нийт албан хаагчдаас авч, Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай , эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын харилцааны талаар хэрхэн ойлголттой б...
  2021-11-29 08:00:15 Дэлгэрэнгүй
 • Албан хаагчдын утасны жагсаалт
  ...
  2021-03-29 10:17:23 Дэлгэрэнгүй
 • Албан хаагчдын тандалтын судалгаа
  Төвийн албан хаагчдаас ковид-19 цар тахлын тандалтын болон дархлаажуулалтын судалгааг авлаа....
  2021-03-02 11:06:03 Дэлгэрэнгүй