Төсөл, хөтөлбөр
 • Төслийн хүрээнд хийгдсэн ажил
  ...
  2023-12-05 15:36:01 Дэлгэрэнгүй
 • СУУРЬ БҮТЭЦ ХООРОНД СОЛИЛЦОХ, ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ АЧААНЫ ХЭМЖЭЭ ТОХИРОЛЦОХ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДАМЖ
  ...
  2023-11-24 11:33:50 Дэлгэрэнгүй
 • “ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
  ...
  2023-09-24 07:40:34 Дэлгэрэнгүй
 • "СУУРЬ БҮТЭЦ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АЧАА ТЭЭВЭР, ТЭЭВЭР ЛОГИСТИКИЙН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ" ЗӨВЛӨГӨӨН
  ...
  2023-07-17 11:37:40 Дэлгэрэнгүй
 • Суурь бүтэц эзэмшигчдийн ачаа тээвэр, тээвэр логистикийн туршлага солилцох зөвлөгөөний хөтөлбөр
  ...
  2023-06-23 13:36:40 Дэлгэрэнгүй
 • “ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРТ - ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
  ...
  2023-05-20 15:20:20 Дэлгэрэнгүй
 • “SCHOLARSHIP ROAD” ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
  ...
  2023-05-16 09:45:10 Дэлгэрэнгүй
 • Төслийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд
  ...
  2023-04-24 16:50:05 Дэлгэрэнгүй