Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний талаар сургалт мэдээллийн арга хэмжээ зохион байгуулж, нийт ажилтанд мэдээлэл өглөө.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-08-16 өдөр 09:00:1 цаг