Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Худалдан авах ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох дэд цэсэнд хандан авна уу.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-04 өдөр 14:02:1 цаг