ДҮРЭМ ЖУРАМ
Нэр Хавсаргасан файл
1 Ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Татах
2 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын дүрэм Татах
3 ГТХЗНТ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам Татах
4 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам Татах
5 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын захирлын тушаал (Албан даалгавар хэрэгжүүлэх тухай) /Дугаар А/74/ Татах