ДҮРЭМ ЖУРАМ
Нэр Хавсаргасан файл
1 Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам Татах
2 Ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Татах
3 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын дүрэм Татах
4 ГТХЗНТ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам Татах
5 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам Татах
6 Хөдлөх бүрэлдэхүүн, чингэлэг бүртгэх дугаар олгох журам Татах
7 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын захирлын тушаал (Албан даалгавар хэрэгжүүлэх тухай) /Дугаар А/74/ Татах