Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах
 

Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга И.Банзрагч 

Утас: 7724-4402 (Ажлын цагаар)

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

Бидний үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээллийг албан бичгээр болон цахим шуудангийн хаягаар ирүүлэх болон Пүрэв гараг бүрийн 08:30-17:30 цагийн хооронд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж өгөх боломжтой.

Ажиллах журам: Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, Төвийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах Төвийн албан бичгийн шийдвэрлэлт, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан ажилтан нь өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөө түүнийг хүлээн авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох зөвлөгөө, тайлбар, хариу өгнө. Өргөдөлд заасан асуудлыг судлах, хариу өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол тус асуудлыг холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран судалж хариу өгнө.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдөл, хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэнэ.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ ОБЬЕКТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ

Гэрчилгээжүүлэлт бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Н. Номин 

Ажиллах журам: Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/154 дүгээр тушаалын арваннэгдүгээр хавсралт "Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам" 

Холбоо барих утас: 7724-4404

Хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл, дугаар, өмчлөгчийн код авах

Хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хариуцсан ажилтан: Т.Булгантамир 

Ажиллах журам: Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016.11.24-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 2, 3-р хэсэг "Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага", "Төмөр замын татах хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавигдах шаардлага", MNS 6630-28 3:2016 стандарт.

Холбоо барих утас: 7724-4405

 

Иргэдийг хүлээн авах

Хариуцах эзэн: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга И.Банзрагч

Ажиллах журам: Пүрэв гараг бүрийн 08:30-12:30, 13:30-17:30 цагуудын хооронд  хүлээн авч уулзах ба санал гомдлоо бичгээр ирүүлнэ үү

Холбоо барих утас: 7724-4402 

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Замчдын гудамж, "Газар бизнес төв" -ийн байр 

Цахим шуудангийн хаяг: info@rtcc.mrtd.gov.mn