Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээ ҮЗЭХ