Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Тендэрийн төлөвлөгөө ҮЗЭХ
2 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээ ҮЗЭХ