Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт

Нийгмийн даатгалын тухай ойлголтын талаарх сургалт мэдээлийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2023-03-02 өдөр 15:30:2 цаг