Хүний нөөцийн удирдлага
 • Инженер ирээдүй төгөлд хамт олноороо хоолльё өдөрлөг
  ...
  2020-08-18 11:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн ажилтнуудын ажлын явцад дотоод хяналт шалгалт хийлээ
  ...
  2020-07-20 16:20:10 Дэлгэрэнгүй
 • "Дотоод дүрэм журмаа доголдолгүй мөрдөе" сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг зохион байгууллаа
  ...
  2020-07-08 15:37:24 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны ажлын байран дахь стрессийг судаллаа
  ...
  2020-05-13 10:32:24 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020
  ...
  2020-05-13 10:23:17 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтан ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг дүгнэлээ.
  ...
  2020-02-14 11:47:18 Дэлгэрэнгүй
 • "Ёс зүйтэй хамт олон" сарын аян зохион байгуулж байна
  ...
  2020-02-07 15:00:10 Дэлгэрэнгүй
 • Ажил эрчимжүүлэх тухай захирлын тушаал гарлаа
  ...
  2019-12-18 09:27:44 Дэлгэрэнгүй