Алсын зайнаас цахимаар ажиллах түр журам баталлаа

Ковид-19 цар тахалын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор төвийн хэмжээнд тусгай горимоор ажиллаж, алсын зайнаас цахимаар ажиллах түр журмыг батлан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-02-03 өдөр 14:56:2 цаг