Мэдээ
 • Хөдлөх бүрэлдэхүүний 2 сарын статистик мэдээ
  ...
  2023-02-16 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн захирлын ярилцлага
  ...
  2023-02-15 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Магистрын хөтөлбөр хүрээгээ тэллээ
  ...
  2023-02-06 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Нэгдсэн зурмагийн дүн шинжилгээ 1 дугаар сар /сүүлийн 16 хоногоор/
  ...
  2023-02-02 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдлөх бүрэлдэхүүний 1 сарын статистик мэдээ
  ...
  2023-02-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Гэрчилгээжүүлэлтийн шийдвэрлэлт 2023.1 дүгээр сар
  ...
  2023-01-31 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Магистрын хөтөлбөрийн анхы элсэгчид сургуулиа амжилттай төгслөө
  ...
  2023-01-18 08:05:58 Дэлгэрэнгүй
 • Нэгдсэн зурмагийн дүн шинжилгээ 1 дугаар сар /сүүлийн 16 хоногоор/
  ...
  2023-01-17 00:00:00 Дэлгэрэнгүй