Мэдээ
 • ГТХЗНТ” УТҮГ -ын мэргэжилтэн томилолтоор яваад ирлээ.
  ...
  2022-11-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хуралд оролцлоо.
  ...
  2022-11-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Нэгдсэн зурмагийн дүн шинжилгээ 10 дугаар сар
  ...
  2022-11-07 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Гэрчилгээжүүлэлтийн 10 дугаар сарын статистик мэдээ
  ...
  2022-11-04 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдлөх бүрэлдэхүүний 10 сарын статистик мэдээ
  ...
  2022-11-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Санамж бичиг байгууллаа.
  ...
  2022-10-21 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Мод тарих үйл ажиллагааг зохион байгууллаа
  ...
  2022-10-13 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • "ЗУУНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ" ШИНЭ САНАА, ШИЛДЭГ ШИЙДЭЛ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
  ...
  2022-10-12 00:00:00 Дэлгэрэнгүй