Мэдээ
 • Хэлэлцээрийн протокол батлагдлаа
  ...
  2021-09-01 14:31:28 Дэлгэрэнгүй
 • 2021 оны элсэгчид шалгалтаа амжилттай өглөө.
  ...
  2021-08-25 11:30:09 Дэлгэрэнгүй
 • Судалгааны ажил зохион байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэх журмыг баталлаа
  ...
  2021-08-25 10:18:01 Дэлгэрэнгүй
 • Авлигын эрсдэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө баталлаа
  ...
  2021-08-23 11:49:38 Дэлгэрэнгүй
 • Гарааны бизнес
  ...
  2021-08-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэмд тусгах санал боловсруулав
  ...
  2021-08-12 16:30:12 Дэлгэрэнгүй
 • ЭМГЭНЭЛ
  ...
  2021-07-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хагас жилийн тайлангийн хурал зохион байгуулагдав
  ...
  2021-07-08 12:38:38 Дэлгэрэнгүй