Хүний нөөцийн стратеги
 • Хамтын гэрээ 2021-2022
  ...
  2021-03-01 09:50:19 Дэлгэрэнгүй
 • Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус комисс байгуулагдлаа
  Төвийн хэмжээнд "Гамшгаас хамгаалах хууль"-ийн хэрэгжилтийг хангах, болзошгүй гамшиг, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг...
  2021-02-25 10:56:14 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталлаа.
  ...
  2021-02-03 15:01:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө
  ...
  2021-01-19 08:11:59 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 он төлөвлөгөөний биелэлт
  ...
  2021-01-05 15:29:37 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам
  ...
  2020-08-11 11:45:37 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
  ...
  2020-08-10 09:11:43 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н сарын аяны төлөвлөгөө 2020 он
  ...
  2020-04-25 18:24:30 Дэлгэрэнгүй