Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталлаа.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуулийн хэрэгжилтийг хангах, ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, ажлын байрны орчин нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр 2021 он төвийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-02-03 өдөр 15:01:0 цаг