Хүний нөөцийн стратеги
 • Алсын хараа 2050
  ...
  2022-10-03 11:00:08 Дэлгэрэнгүй
 • Хамтын гэрээ
  ...
  2022-08-22 11:20:03 Дэлгэрэнгүй
 • Ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа
  ...
  2022-07-07 16:21:53 Дэлгэрэнгүй
 • "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын албан тушаалын тодорхойлолтууд
  ...
  2022-05-04 11:00:03 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  ...
  2022-01-28 12:14:01 Дэлгэрэнгүй
 • "ГТХЗНТ"УТҮГ-ын Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө
  ...
  2021-10-06 14:00:37 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний хөгжлийн хөтөлбөр
  ...
  2021-10-05 15:20:37 Дэлгэрэнгүй
 • Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр байгууллагын орон сууцны барилгын ажлыг эхлүүлээд байна
  ...
  2021-08-02 09:41:15 Дэлгэрэнгүй