Мэдээ
 • СУУРЬ БҮТЦҮҮД ХООРОНДЫН ГАЛТ ТЭРЭГ, ВАГОН СОЛИЛЦООНД СУДАЛГАА ХИЙЖ БАЙНА
  ...
  2021-09-17 17:01:12 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ОБЬЕКТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭВ
  ...
  2021-09-15 09:52:56 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ДУГААР, КОД ШИНЭЭР ОЛГОЖ, БАТАЛГААЖУУЛЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БҮРТГЭЖ БАЙНА
  ...
  2021-09-09 15:38:10 Дэлгэрэнгүй
 • ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗУРМАГИЙН ТАСАЛДЛЫН СУДАЛГАА, ТАЙЛАНГ ЗТХЯ-НД ТОГТМОЛ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  ...
  2021-09-06 10:21:38 Дэлгэрэнгүй
 • Суурь бүтэц дэх хөдөлгөөний зурмагийн гүйцэтгэлд шинжилгээ хийлээ
  ...
  2021-09-03 10:18:16 Дэлгэрэнгүй
 • Хэлэлцээрийн протокол батлагдлаа
  ...
  2021-09-01 14:31:28 Дэлгэрэнгүй
 • 2021 оны элсэгчид шалгалтаа амжилттай өглөө.
  ...
  2021-08-25 11:30:09 Дэлгэрэнгүй
 • Судалгааны ажил зохион байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэх журмыг баталлаа
  ...
  2021-08-25 10:18:01 Дэлгэрэнгүй