Мэдээ
 • магистрын эчнээ хөтөлбөрт 2020 онд элссэн инженерүүд маань эхний жилийн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдлаа.
  ...
  2021-05-18 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн дээд одон медалиар шагнагдав
  ...
  2021-04-22 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • "ГТХЗНТ" УТҮГ -ын албан хаагчид зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа..
  Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2021 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Бүх нийтийн бэлэн байдал, "Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ" арга хэмжээнд хөл хорионы ...
  2021-02-23 11:10:03 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд
  ...
  2020-11-04 13:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ хүсэгчдэд
  ...
  2020-11-04 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрмийг шинэчлэн баталлаа.
  ...
  2020-11-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “Мэдээллийн технологи“ чиглэлээр 2.5 жилийн магистрын эчнээ хөтөлбөрийн хэлний сургалт үргэлжилж байна.
  Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв нь Эрхүү хотын зам харилцааны их сургуультай хамтран “Мэдээллийн технологи” чиглэлээр 2.5 жилийн магистрын эчнээ хөтөлбөрт бүртгүүлсэн инженерүүдийн х...
  2020-08-28 11:13:23 Дэлгэрэнгүй
 • Эрхүүгийн зам харилцааны улсын их сургуульд "Мэдээлэл технологи" чиглэлээр магистрын эчнээ хөтөлбөрт бүртгэж байна.
  ...
  2020-07-27 11:32:02 Дэлгэрэнгүй