Мэдээ
 • Авлигын эрсдэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө баталлаа
  ...
  2021-08-23 11:49:38 Дэлгэрэнгүй
 • Гарааны бизнес
  ...
  2021-08-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэмд тусгах санал боловсруулав
  ...
  2021-08-12 16:30:12 Дэлгэрэнгүй
 • ЭМГЭНЭЛ
  ...
  2021-07-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хагас жилийн тайлангийн хурал зохион байгуулагдав
  ...
  2021-07-08 12:38:38 Дэлгэрэнгүй
 • Журмын төсөлд тусгах санал боловсруулж хүргүүлэв
  ...
  2021-07-02 09:41:12 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын салбарт шаардагдаж буй Инженерийн шийдлүүд.
  ...
  2021-06-03 08:23:01 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ын “Инженер-Ирээдүй” төгөлд мод тарилаа
  ...
  2021-05-21 15:00:08 Дэлгэрэнгүй