Инженерүүд шалгалтаа амжилттай өглөө

"ИНЖЕНЕР-ИРЭЭДҮЙ" ХӨТӨЛБӨР
ИрГУПС сургуультай хамтран хэрэгжүүлж буй “Мэдээллийн систем ба технологи” магистрын эчнээ хөтөлбөрт 19 инженер элссэн. Шалгалтаа амжилттай өгч магистрын хөтөлбөрт хамрагдах болсон инженерүүддээ цаашдын сурлага хөдөлмөрт нь амжилт хүсье.

НИЙТЭЛСЭН: 2022-08-31 өдөр 00:00:0 цаг