Мэдээ
 • Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд
  ...
  2020-11-04 13:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ хүсэгчдэд
  ...
  2020-11-04 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрмийг шинэчлэн баталлаа.
  ...
  2020-11-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “Мэдээллийн технологи“ чиглэлээр 2.5 жилийн магистрын эчнээ хөтөлбөрийн хэлний сургалт үргэлжилж байна.
  Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв нь Эрхүү хотын зам харилцааны их сургуультай хамтран “Мэдээллийн технологи” чиглэлээр 2.5 жилийн магистрын эчнээ хөтөлбөрт бүртгүүлсэн инженерүүдийн х...
  2020-08-28 11:13:23 Дэлгэрэнгүй
 • Эрхүүгийн зам харилцааны улсын их сургуульд "Мэдээлэл технологи" чиглэлээр магистрын эчнээ хөтөлбөрт бүртгэж байна.
  ...
  2020-07-27 11:32:02 Дэлгэрэнгүй
 • “Гэр бүлийн аз жаргал” сэдэвт гар зургийн, зохион бичлэгийн уралдаан
  ...
  2020-05-29 11:29:22 Дэлгэрэнгүй
 • Барилга угсралтын ажлын урилга
  ...
  2020-05-22 10:25:21 Дэлгэрэнгүй
 • Хаврын витаминжуулалт-2020
  ...
  2020-05-18 12:20:01 Дэлгэрэнгүй