Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ
  • Иргэн болон аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд нь Тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системээр төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ авах хүсэлтийг цахим системээр хүлээн авч байна
    ...
    2021-02-09 14:20:35 Дэлгэрэнгүй