ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ ОБЪЕКТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНД ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ОЛГОСОН, СУНГАСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2023-09-11 өдөр 10:58:2 цаг