Хамтын гэрээ

Хөдөлмөрийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан төвийн захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хооронд байгуулсан 2021-2022 оны хамтын гэрээг шинэчлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-08-22 өдөр 11:20:0 цаг