Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛОЛ, ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ
  ...
  2021-08-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМД СЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ
  ...
  2021-08-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙ БАРИХ
  ...
  2021-08-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ
  ...
  2021-08-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМЫН ДЭЭД, ДООД БҮТЦИЙН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ
  ...
  2021-08-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
  ...
  2021-05-02 19:24:32 Дэлгэрэнгүй
 • Иргэн болон аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд нь Тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системээр төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ авах хүсэлтийг цахим системээр хүлээн авч байна
  ...
  2021-02-09 14:20:35 Дэлгэрэнгүй