ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР

2.1.2. хөдлөх бүрэлдэхүүний чиглэлээр:

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2023-05-05 өдөр 15:27:0 цаг