Хүний нөөцийн удирдлага
 • Жендэрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  ...
  2021-04-13 11:50:06 Дэлгэрэнгүй
 • Ковид-19 цар тахлын үед ажиллах журам
  ...
  2021-02-03 15:06:27 Дэлгэрэнгүй
 • Алсын зайнаас цахимаар ажиллах түр журам баталлаа
  ...
  2021-02-03 14:56:28 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн албан хаагчдын ёс зүйн судалгаа
  ...
  2020-08-20 14:35:05 Дэлгэрэнгүй
 • Инженер ирээдүй төгөлд хамт олноороо хоолльё өдөрлөг
  ...
  2020-08-18 11:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн ажилтнуудын ажлын явцад дотоод хяналт шалгалт хийлээ
  ...
  2020-07-20 16:20:10 Дэлгэрэнгүй
 • "Дотоод дүрэм журмаа доголдолгүй мөрдөе" сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг зохион байгууллаа
  ...
  2020-07-08 15:37:24 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны ажлын байран дахь стрессийг судаллаа
  ...
  2020-05-13 10:32:24 Дэлгэрэнгүй