Ковид-19 цар тахлын үед ажиллах журам

КОВИД-19 цар тахалын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх журмыг баталж, төвийн албан хаагчдад мөрдүүлж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-02-03 өдөр 15:06:2 цаг