Мэдээ
 • ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗУРМАГИЙН ТАСАЛДЛЫН СУДАЛГАА, ТАЙЛАНГ ЗТХЯ-НД ТОГТМОЛ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  ...
  2021-09-06 10:21:38 Дэлгэрэнгүй
 • Суурь бүтэц дэх хөдөлгөөний зурмагийн гүйцэтгэлд шинжилгээ хийлээ
  ...
  2021-09-03 10:18:16 Дэлгэрэнгүй
 • Хэлэлцээрийн протокол батлагдлаа
  ...
  2021-09-01 14:31:28 Дэлгэрэнгүй
 • 2021 оны элсэгчид шалгалтаа амжилттай өглөө.
  ...
  2021-08-25 11:30:09 Дэлгэрэнгүй
 • Судалгааны ажил зохион байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэх журмыг баталлаа
  ...
  2021-08-25 10:18:01 Дэлгэрэнгүй
 • Авлигын эрсдэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө баталлаа
  ...
  2021-08-23 11:49:38 Дэлгэрэнгүй
 • Гарааны бизнес
  ...
  2021-08-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэмд тусгах санал боловсруулав
  ...
  2021-08-12 16:30:12 Дэлгэрэнгүй