Ажилтны мэдлэг шалгах тест

Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн мэдлэг бататгах зорилгоор 25 асуулгаар нийт ажилтнаас тестийн шалгалт авлаас. Шалгалтад 19 ажилтан хамрагдлаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-12-12 өдөр 17:00:0 цаг