Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Сахилга хариуцлага-ХАБ-ын жил болгон зарлах тухай сайдын тушаалыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
  ...
  2020-11-09 11:12:56 Дэлгэрэнгүй
 • “ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ” УТҮГ-ЫН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  ...
  2020-11-09 10:02:27 Дэлгэрэнгүй
 • “ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ” УТҮГ-ЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  ...
  2019-02-14 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хувь хүний хөгжил, мэргэшил, чадварыг дэмжих жил болгон зарлах тухай
  ...
  2019-01-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ” УТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  ...
  2018-01-31 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ” УТҮГ-ЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  ...
  2017-02-14 00:00:00 Дэлгэрэнгүй