Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл
 • Ухаалаг сэлгээний ажлын системийн судалгааны хураангуй
  ...
  2022-11-03 11:30:22 Дэлгэрэнгүй
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөний хяналтын системийн судалгааны хураангуй
  ...
  2022-11-03 08:18:19 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оны элсэгч А.Буяннэмэхийн эрдэм шинжилгээний илтгэл
  ...
  2021-09-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оны элсэгч Ц.Золбаатар эрдэм шинжилгээний илтгэл
  ...
  2021-09-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оны элсэгч Ж.Ууганбаяр эрдэм шинжилгээний илтгэл
  ...
  2021-09-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оны элсэгч Б.Сэргэлэнтуяа эрдэм шинжилгээний илтгэл
  ...
  2021-09-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оны элсэгч Т.Мейрамбек эрдэм шинжилгээний илтгэл
  ...
  2021-09-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оны элсэгч Д.Амарзаяа эрдэм шинжилгээний илтгэл
  ...
  2021-09-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй