Албан хаагчдын мэдээлэл
 • Ажилтны утасны жагсаалт
  ...
  2020-09-14 19:05:49 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авлаа
  ...
  2020-09-02 10:13:47 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны боловсролын мэдээлэл
  ...
  2020-05-13 14:33:58 Дэлгэрэнгүй