Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

"Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв" УТҮГ, БНСУ-ын ОУХАБ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй "МУ-ын галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн барилга барих болон үйл ажиллагааны чадавхыг дээшлүүлэх замаар МУ-ын төмөр замын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах төсөл"-ийн Төслийн зөвлөх багаас 2022 оны 9 дүгээр сарын 06-07-ны өдөр зохион байгуулах уулзалт хэлэлцүүлэгт Төмөр замын салбарын төмөр замын дохиолол холбоо, зам, зүтгүүр, вагон, тээвэр зохион байгуулалтын чиглэлийн холбогдох мэргэжилтнийг оролцохыг урьж байна. 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-08-01 өдөр 00:00:0 цаг