ГТХЗНТ-ийн ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт саналаа ирүүлэх нь нээлттэй.

НИЙТЭЛСЭН: 2021-03-10 өдөр 12:20:3 цаг