Ажлын байран дахь хүчирхийлэл, дарамтыг таслан зогсоож, хамтдаа урьдчилан сэргийлье
НИЙТЭЛСЭН: 2020-04-10 өдөр 20:16:0 цаг