Ажилтны гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Төвийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг баталж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-12-01 өдөр 09:15:4 цаг